NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Odtwarzanie muzyki w restauracji i kary

2018-06-12 11:42:26

Restauracja w Warszawie - Organizacja Zbiorowego Zarządzania przeprowadza tutaj trzy kontrole.  W trakcie ich trwania ustalono, że pomiędzy pierwszą a ostatnią wizytą (kilkanaście miesięcy) w lokalu odtwarzano muzykę objętą ochroną.  Lokal nie miał  podpisanej umowy licencyjnej na odtwarzanie muzyki. Kara opiewała na kwotę powyżej 4 tys. złotych, czyli dwukrotność należności za okres korzystania z utworów (Opłaty dla OZZ-ów powinny wynosić 114,88 złotych miesięcznie)

OZZ i Kontrola ZAiKS

OZZ nie posiada jakichkolwiek dowód na puszczanie muzyki poza trzema dniami, w których odbywały się kontrole. Przypuszczenia kontrolerów i ich notatki nie mogą być bowiem dowodem w postępowaniu cywilnym, zatem powinno się ten zarzut udowodnić w inny sposób. Sąd twierdzi również, że gdyby strona pozwana miała powody do kwestionowania uprawnień do żądania zapłaty, udzieliłaby w odpowiedzi na pozew negatywnej odpowiedzi, co nie miało miejsca (art. 230 kpc). Ponadto nie ma także potrzeby udowadniania, że muzyka była odtwarzana każdego dnia: jeżeli kontrola wykazała, że muzyka była puszczana pomiędzy kontrolami, można domniemywać, że była odtwarza przez cały ten czas. Jeśli strona pozwana uważa, że jest inaczej, to na niej spoczywa ciężar dowodu.

A w jaki sposób inspekcja wykazuje, które utwory podczas kontroli były odtwarzane? Kontrolerzy mają całkowite prawo posługiwać się aplikacjami identyfikującymi muzykę. Ponadto Organizacja Zbiorowego Zarządzania nie ma obowiązku wykazywania praw do konkretnych utworów. 

Odszkodowanie dla ZAiKS-u

Odszkodowanie dla ZAiKS-u może być kosztowne…

Sąd w przypadku odszkodowania za odtwarzanie muzyki bez licencji ustalił naliczanie odsetek od dnia ogłoszenia wyroku ponieważ pod uwagę należy brać wynagrodzenie, które byłoby należne według chwili jego dochodzenia (analogia do art. 363 par. 2 kc).

Czy ZAiKS się opłaca?

Istnieją dwa rozwiązania uniknięcia takiej sprawy – 1. odtwarzając publicznie popularne utwory muzyczne warto jednak pamiętać o wynagrodzeniu dla twórców i opłatach dla ZAiKS-u, STOART-u i innych OZZ-ów, 2.  skorzystać z muzyki na licencji CC bez opłat.


Artykuł sporządzony na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r., sygn. akt V ACa 226/17.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: